Vy över HelsingforsCricket blir allt populärare i Finland för varje år. Det sägs vara den näst mest populära spelet i hela världen, efter fotboll som kanske inte helt oväntat är det populäraste.

Varje år ser vi fler och fler länder att delta i den, för att följa Finlands exempel. Det finns ett stort antal människor som är intresserade av spelet idag. Med allt detta har cricket bli en kommersiell idrott, både i Finland och övriga världen.

Cricket är ett spel med en lång historia. Det sägs ha funnits från det sextonde århundradet, och hade sitt ursprung i England. Det spelades först på gatorna i England, med handgjorda träkulor.

Det finns skäl att anta att allt fler finnar kommer börja spela cricket, och om ni vill veta mer om det föreslår vi att ni läser mer på Betfair Suomi!